Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Každý žadatel o byt nebo bytovou náhradu musí písemně zaktualizovat svoji žádost 2x ročně, a to vždy do 30. 6. a 31. 12. každého kalendářního roku.

Byty jsou přidělovány dle Pravidel upravující otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města Vimperk, která byla schválena zastupitelstvem města dne 13. 3. 2006 a v souladu s občanským zákoníkem.

Formuláře ke stažení:

Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Word / PDF

Akce ve Vimperku