Aktualizace žádosti o přidělení bytu

Každý žadatel o byt musí písemně zaktualizovat svoji žádost 1x ročně, a to vždy do 31. 12. každého kalendářního roku.

Byty jsou přidělovány dle Pravidel upravujících otázky související s nájmem bytů v domech ve vlastnictví města Vimperk, která byla schválena zastupitelstvem města a v souladu s občanským zákoníkem.

Ke stažení:

Pravidla rady města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk [PDF 87 kB]

Aktualizace žádosti o přidělení bytu DOCX / PDF

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku