Archiv aktualit

listopad

Aktualita Městského úřadu Vimperk

21.11.2018

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, žádá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku o odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do konce března roku 2019.

říjen

Aktualita Městského úřadu Vimperk

19.10.2018

Nabídka aktuálně volných čtyř pozemků určených k prodeji od města Vimperk pro výstavbu rodinného domu zveřejněných na úřední desce MěÚ Vimperk

Všechny nabízené pozemky jsou dle Územního plánu Vimperk zařazeny do zastavitelného území, návrhové plochy smíšené obytné. Pro tuto plochu je hlavním způsobem využití bydlení s podílem občanské vybavenosti doplněné nerušícími výrobními a nevýrobními službami.

květen

Záměr č. 28/16/2018  29/16/2018

11.5.2018

Záměr č. 28/16/2018 29/16/2018

leden

Aktualita Městského úřadu Vimperk

12.1.2018

Nabídka prodeje dvou stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice)

Dražba pozemků se uskuteční dne 07.února 2018 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vimperk Steinbrenerova ulice čp. 6, Vimperk (3. patro)

srpen

Oznámení

31.8.2016

Oznámení

Oznamujeme všem občanům, že od 1.9.2016 je možno provádět rozptyl zpopelněných ostatků na rozptylové loučce na hřbitově ve Vimperku.

Aktualita

18.8.2016

Městská zámecká slavnost

květen

Nabídka volných pozemků k pronájmu k zahrádkaření

6.5.2016

Nabídka volných pozemků k pronájmu k zahrádkaření

květen

Aktualita Městského úřadu Vimperk

4.5.2015

Upozornění pro žadatele o přidělení bytu

Upozorňujeme žadatele o přidělení bytu ve Vimperku na povinnost aktualizovat svoji žádost do 30. 6. 2015 .

prosinec

Aktualita Městského úřadu Vimperk

4.12.2014

Informace pro žadatele o byt

Termín zasedání bytové komise: 17. 12. 2014 v 15.00 h

listopad

Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

3.11.2014

Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

Město Vimperk nabízí k prodeji nepotřebný nemovitý majetek. Jedná se budovu bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (bývalý dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu ve Vimperku), postavené na pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2.

září

Termín zasedání bytové komise:   30. 9. 2014 ve 14.00

17.9.2014

Termín zasedání bytové komise: 30. 9. 2014 ve 14.00

červen

Aktualita Městského úřadu Vimperk

16.6.2014

Omezení provozu hřbitova

Z důvodu realizace stavby oprava HLAVNÍ CESTY HŘBITOVA, bude v období od 17.6.2014 do konce měsíce září 2014 omezen provoz hřbitova

květen

Oprava cesty na hřbitově

28.5.2014

Oprava cesty na hřbitově

Z důvodu již neúnosného stavu hlavní cesty na hřbitově ve Vimperku došlo v letošním roce k uvolnění finančních prostředků na její celkovou rekonstrukci.

duben

Oznámení pro zájemce o byt

19.4.2012

Oznámení pro zájemce o byt

březen

Oznámení pro uchazeče o byt

20.3.2012

Oznámení pro uchazeče o byt

Město Vimperk nabízí k pronájmu  volné nebytové prostory

2.3.2012

Město Vimperk nabízí k pronájmu volné nebytové prostory

únor

Oznámení pro uchazeče o byt

22.2.2012

Oznámení pro uchazeče o byt