Archiv aktualit

duben

Město Vimperk - znak

8.4.2020

Oznámení návštěvníkům hřbitova a urnového háje

Město Vimperk oznamuje návštěvníkům hřbitova a urnového háje, že v měsíci květnu budou zahájeny práce na opravě části hřbitovního oplocení, které odděluje hřbitov od rodinné zástavby a dále na urnovém háji započne 1. etapa revitalizace cest

březen

Město Vimperk - znak

16.3.2020

Zrušení prohlídky bytu

Vážení občané, sdělujeme Vám, že prohlídka bytu č. 1 v ulici 1. máje čp. 74 ve Vimperku, stanovená na den 20.03.2020 v 9.00 h, je zrušena

únor

Město Vimperk - znak

4.2.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

leden

Město Vimperk - Nabídky

6.1.2020

Město Vimperk - Nabídky

říjen

Nabídka volného pozemku k pronájmu určeného k zahrádkaření.

1.10.2019

Nabídka volného pozemku k pronájmu určeného k zahrádkaření.

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem o pronájem pozemku od města Vimperk k zahrádkaření, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek: zahrádka nad ulicí Na Výsluní (nad Lesním závodem Boubín).

září

Bytová komise

25.9.2019

Bytová komise

Bytová komise se koná dne 25.09.2019 ve 14.00 h v budově bývalé lesnické školy ve Vimperku.

listopad

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

21.11.2018

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, žádá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku o odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do konce března roku 2019.

říjen

Nabídka aktuálně volných čtyř pozemků určených k prodeji od města Vimperk pro výstavbu rodinného domu zveřejněných na úřední desce MěÚ Vimperk

19.10.2018

Nabídka aktuálně volných čtyř pozemků určených k prodeji od města Vimperk pro výstavbu rodinného domu zveřejněných na úřední desce MěÚ Vimperk

Všechny nabízené pozemky jsou dle Územního plánu Vimperk zařazeny do zastavitelného území, návrhové plochy smíšené obytné. Pro tuto plochu je hlavním způsobem využití bydlení s podílem občanské vybavenosti doplněné nerušícími výrobními a nevýrobními službami.

květen

Záměr č. 28/16/2018  29/16/2018

11.5.2018

Záměr č. 28/16/2018 29/16/2018

leden

Nabídka prodeje dvou stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice)

12.1.2018

Nabídka prodeje dvou stavebních pozemků Homolka SO 130 (Slunečná ulice)

Dražba pozemků se uskuteční dne 07.února 2018 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vimperk Steinbrenerova ulice čp. 6, Vimperk (3. patro)

srpen

Oznámení

31.8.2016

Oznámení

Oznamujeme všem občanům, že od 1.9.2016 je možno provádět rozptyl zpopelněných ostatků na rozptylové loučce na hřbitově ve Vimperku.

Aktualita

18.8.2016

Městská zámecká slavnost

květen

Nabídka volných pozemků k pronájmu k zahrádkaření

6.5.2016

Nabídka volných pozemků k pronájmu k zahrádkaření

květen

Upozornění pro žadatele o přidělení bytu

4.5.2015

Upozornění pro žadatele o přidělení bytu

Upozorňujeme žadatele o přidělení bytu ve Vimperku na povinnost aktualizovat svoji žádost do 30. 6. 2015 .

prosinec

Informace pro žadatele o byt

4.12.2014

Informace pro žadatele o byt

Termín zasedání bytové komise: 17. 12. 2014 v 15.00 h

listopad

Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

3.11.2014

Nabídka na prodej stavby bývalého dřevěného kiosku v areálu zimního stadionu ve Vimperku

Město Vimperk nabízí k prodeji nepotřebný nemovitý majetek. Jedná se budovu bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (bývalý dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu ve Vimperku), postavené na pozemku KN č. 578/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2.

září

Termín zasedání bytové komise:   30. 9. 2014 ve 14.00

17.9.2014

Termín zasedání bytové komise: 30. 9. 2014 ve 14.00

červen

Omezení provozu hřbitova

16.6.2014

Omezení provozu hřbitova

Z důvodu realizace stavby oprava HLAVNÍ CESTY HŘBITOVA, bude v období od 17.6.2014 do konce měsíce září 2014 omezen provoz hřbitova

květen

Oprava cesty na hřbitově

28.5.2014

Oprava cesty na hřbitově

Z důvodu již neúnosného stavu hlavní cesty na hřbitově ve Vimperku došlo v letošním roce k uvolnění finančních prostředků na její celkovou rekonstrukci.

duben

Oznámení pro zájemce o byt

19.4.2012

Oznámení pro zájemce o byt

březen

Oznámení pro uchazeče o byt

20.3.2012

Oznámení pro uchazeče o byt

Město Vimperk nabízí k pronájmu  volné nebytové prostory

2.3.2012

Město Vimperk nabízí k pronájmu volné nebytové prostory

únor

Oznámení pro uchazeče o byt

22.2.2012

Oznámení pro uchazeče o byt