Datum stránky: 16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Oznamujeme všem zájemcům, kteří mají zájem realizovat výstavbu stavby určené k občanské vybavenosti na pozemcích města Vimperk u autobusového nádraží ve Vimperku, že v současné době město nabízí jeden volný pozemek, respektive zřízení práva stavby na dobu určitou 5 let (po dobu výstavby) s možností jeho následného odkoupení.

Jedná se o pozemek parc. č. 976/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, jeho část oddělenou geometrickým plánem č. 2540-353/2018 a nově vedenou jako parc. č. 976/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v katastrálním území Vimperk.

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.   


Bližší informace je možné získat na odboru hospodářském a bytovém MěÚ Vimperk nejlépe v úředních hodinách /pondělí a středa 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin/ nebo na tel. č. 388 402 257, 724 176 542.

Přílohy:

Geometrický plán

Nezávazná studie pohled 01

Nezávazná studie pohled 02

Nezávazná studie pohled 03

Nezávazná studie pohled 04

Záměr č. 13/03/2020


Ing. Martin Kalous

vedoucí odboru hospodářského a bytového

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku