Datum stránky: 28.5.2014

Oprava cesty na hřbitově

Z důvodu již neúnosného stavu hlavní cesty na hřbitově ve Vimperku došlo v letošním roce k uvolnění finančních prostředků na její celkovou rekonstrukci. Stavební práce započnou v měsíci červnu a budou ukončeny do konce měsíce září letošního roku. Z důvodu, že se bude jednat o dosti významnou stavební činnost, nastanou v jejím průběhu určitá omezení provozu hřbitova. Nejprve bude dočasně pro veřejnost omezen vstup horní branou z ulice Hřbitovní. Jakmile se stavební práce přesunou do spodní části hřbitova bude pravděpodobně uzavřen dolní vstup z ulice Nad Stadionem. V době realizace této stavby bude dle potřeby omezeno i užívání hřbitovní kaple. Omlouváme se tedy veřejnosti za tyto možné komplikace.

Samotná stavba bude spočívat v odstranění stávajících již dožitých povrchů přístupové hlavní cesty a to od horní brány kolem kaple až k dolnímu vstupu. Nová cesta by měla být dlážděna z kamenných odseků v ohraničených polích (obdobně jako je cesta zámecké aleje). V cestě bude nově uložen i kabel veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce se počítá i s novou elektropřípojkou do kaple a osvětlení zrekonstruované cesty.

Na základě provedeného výběrového řízení se cena těchto prací snížila oproti původnímu rozpočtu dle projektové dokumentace o 30% tj. na částku cca 2,1 mil. Kč.

Prosíme veřejnost o trpělivost a věříme, že se po nové cestě bude všem dobře a bezpečně chodit.

 

Odbor hospodářský a bytový

Ing. Martin Kalous

Oprava cesty na hřbitově
Oprava cesty na hřbitově
Oprava cesty na hřbitově