Datum stránky: 4.5.2015

Upozornění

Upozorňujeme žadatele o přidělení bytu ve Vimperku na povinnost aktualizovat svoji žádost do 30. 6. 2015 (nejpozději s datem 30. 6. 2015 musí být Vaše aktualizace zaevidována na MěÚ Vimperk).

 

Zveřejněno: 4.  5.  2015