Datum stránky: 21.11.2018

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst

Město Vimperk, jako správce veřejného pohřebiště města Vimperk, žádá nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti ve Vimperku o odstranění nepovoleně vysazených dřevin na pronajatých hrobových (urnových) místech a v jejich blízkosti a to nejpozději do konce března roku 2019. Po tomto termínu budou veškeré dřeviny odstraněny správcem hřbitova na náklady nájemce hrobového místa.

Dřeviny, které si nájemci bez povolení vysazují, čímž porušují řád veřejného pohřebiště města Vimperk, narušují užívání sousedních hrobových míst. Jejich kořeny poškozují náhrobky ve svém  okolí. Množí se stížnosti nájemců, kterým tato výsadba poškozuje jejich hrobová zařízení. Mnozí jistě namítnou, že u svého místa mají jen malý stromek, či keř, ale stává se, že o místo z různých důvodů přestane nájemce pečovat, i když má ještě platnou nájemní smlouvu, a během pár let je ze stromečku strom nadměrné velikosti. Odstranění takových to vzrostlých stromů pak stojí město nemalé finanční náklady a i technicky je to velmi problematické. 


Všem děkujeme za pochopení.  


Odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk

Výzva pro nájemce a návštěvníky hrobových míst