Žádost o byt, zařazení do seznamu žadatelů

O byt může požádat každý zletilý občan, který má na území města Vimperk trvalý pobyt občana či trvalý pobyt nebo přechodný pobyt cizince, nebo má na území města Vimperk sídlo podnikání, nebo pracuje v provozovně na území města Vimperk, nebo vlastní na území města Vimperk nemovitost, nemá vlastní byt a nemá žádné finanční závazky vůči městu Vimperk. Ostatní podrobnosti jsou řešeny v Pravidlech Rady města Vimperk upravujících otázky související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk.

Pokud žadatel splní podmínky pro přijetí žádosti, může následně volnou formou nebo na formuláři žádat o přidělení uvolněných bytů dle aktuální nabídky. O přidělení volného městského bytu rozhoduje rada města na základě doporučení bytové komise.

Ke stažení:

Pravidla rady města Vimperk upravující otázky související s nájmem bytů ve vlastnictví města Vimperk [PDF 87 kB]

Žádost o byt, zařazení do seznamu žadatelů DOCX / PDF
Žádost o přidělení konkrétního bytu DOCX / PDF

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku