Žádost o přidělení náhradního bytu

- podává majitel objektu nebo rozvedený manžel tomu z manželů, kterému bylo nájemní právo zrušeno.

Doklady

- majitel objektu - rozsudek o zrušení nájemního práva k bytu nájemců

- rozvedený manžel - rozsudek o rozvodu, dohodu o výlučném užívání bytu (kdo z manželů bude byt nadále užívat)


Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku