Žádost o přidělení náhradního bytu

- podává majitel objektu nebo rozvedený manžel tomu z manželů, kterému bylo nájemní právo zrušeno.

Doklady

- majitel objektu - rozsudek o zrušení nájemního práva k bytu nájemců

- rozvedený manžel - rozsudek o rozvodu, dohodu o výlučném užívání bytu (kdo z manželů bude byt nadále užívat)

Formuláře ke stažení:

Žádost o poskytnutí bytové náhrady

Word / PDF

Akce ve Vimperku