Žádost o přidělení nebytových prostor

Požádá zájemce volnou formou, kde specifikuje o jaký nebytový prostor se jedná - číslo popisné, rozměry a uvede svůj podnikatelský záměr. Nebytové prostory se zveřejní na úřední desce a vývěskách města Vimperk. V průběhu zveřejnění žadatel o nebytové prostory potvrdí svůj zájem dle podmínek a požadavků zveřejněného záměru. O přidělení nebytových prostor rozhodne rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Nebytové prostory se přidělují v souladu s občanským zákoníkem.

Formuláře ke stažení:

Přihláška na zveřejněný záměr

 Word / PDF

Akce ve Vimperku