Žádost o přidělení nebytových prostor

Požádá zájemce volnou formou, kde specifikuje o jaký nebytový prostor se jedná - číslo popisné, rozměry a uvede svůj podnikatelský záměr. Nebytové prostory se zveřejní na úřední desce a vývěskách města Vimperk. V průběhu zveřejnění žadatel o nebytové prostory potvrdí svůj zájem dle podmínek a požadavků zveřejněného záměru. O přidělení nebytových prostor rozhodne rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Nebytové prostory se přidělují v souladu s občanským zákoníkem.

Formuláře ke stažení:

Přihláška na zveřejněný záměr DOC / PDF

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku