Žádost o prodej, pronájem, směnu pozemku nebo budovy

Požádá zájemce volnou formou, kde specifikuje o jakou nemovitost se jedná - číslo parcely, výměra, katastrální území, číslo popisné a uvede svůj podnikatelský záměr, způsob využití požadované nemovitosti a důvod žádosti. K žádosti je vhodné připojit snímek katastrální mapy se zákresem požadované nemovitosti. V případě kladného rozhodnutí je Město povinno po dobu nejméně 15 dní zveřejnit na úřední desce a vývěskách města Vimperk svůj záměr nakládat s předmětnou nemovitostí. V průběhu zveřejnění žadatel potvrdí svůj zájem dle podmínek a požadavků zveřejněného záměru. O prodeji, směně nemovitostí rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb, o pronájmu nemovitostí rozhodne rada města.

Formuláře ke stažení:

Přihláška na zveřejněný záměr DOC / PDF

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku