Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Městské byty lze měnit, jak s byty družstevními, tak s byty, které jsou v soukromém vlastnictví s možností i mezi jednotlivými městy a obcemi. Je nutné vyplnit žádost, kterou schvaluje rada města. Žádost musí být opatřena ověřenými podpisy žadatelů. Pokud se jedná o manželský pár a na nájemní smlouvě je uveden pouze jeden z manželů, v tom případě je nutné ověřit podpisy obou manželů, protože nájemní právo k bytu dle zákona mají oba manželé.

Formuláře ke stažení:

Žádost o schválení dohody o výměně bytu DOC / PDF

Aktuality

16.3.2020

Nabídka volného pozemku k výstavbě stavby s využitím pro občanskou vybavenost

Tento pozemek je nabízen formou záměru č. 13/03/2020 aktuálně zveřejněného na úřední desce MěÚ Vimperk. V případě zájmu je potřeba podat písemnou nabídku dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a to nejpozději do 16.03.2020.

archív

Akce ve Vimperku