Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Městské byty lze měnit, jak s byty družstevními, tak s byty, které jsou v soukromém vlastnictví s možností i mezi jednotlivými městy a obcemi. Je nutné vyplnit žádost, kterou schvaluje rada města. Žádost musí být opatřena ověřenými podpisy žadatelů. Pokud se jedná o manželský pár a na nájemní smlouvě je uveden pouze jeden z manželů, v tom případě je nutné ověřit podpisy obou manželů, protože nájemní právo k bytu dle zákona mají oba manželé.

Formuláře ke stažení:

Žádost o schválení dohody o výměně bytu

Word / PDF

Akce ve Vimperku